Lääkärikeskus MediEllenin tarina

Lääkärikeskus MediEllen on saanut alkunsa lääkäri Marjo Pantin haaveesta tuoda lääkäripalvelut lähelle maaseutukuntien asukkaita – sinne, missä lääkäreistä on jatkuva pula ja tarve lääkäripalveluille on suuri.

Olen tehnyt Kainuun alueella lääkärintöitä vuodesta 2010 niin perusterveydenhuollossa, neuvoloissa, erikoissairaanhoidossa, kuin yksityissektorillakin, ja joka paikassa olen kohdannut saman -lääkärille pääsee vain osa, koska aikoja ei ole riittävästi. Toisaalta olen myös huomannut, että potilaat eivät hakeudu pienissä vaivoissa turhanpäiten lääkäriin, vaan silloin, kun ongelma on jo ehtinyt kasvaa suureksi. Kainuu elää vahvasti matkailusta, joten koen, että yksi osa matkailijoiden palveluvalikoimaa ovat helposti saatavilla olevat terveydenhuoltopalvelut. Matkailun lisäksi Vuokatissa on panostettu jo vuosikymmeniä urheilijoihin, eikä urheilija voi sairastuessaan odottaa lääkärille pääsyä päiviä, vaan arvio on saatava nopeasti.

MediEllenin päämääränä on tarjota laadukasta hoitoa lähellä potilasta niin paikallisille asukkaille, matkailijoille kuin urheilijoillekin.  Koko henkilökuntamme sitoutuu siihen, että hoitopäätökset perustuvat lääketieteellisesti tutkittuun tietoon, sekä valtakunnallisiin hoitosuosituksiin. Lääkäripalveluja on tarjolla säännöllisesti viikoittain kaikissa toimipisteissämme. Lääkäreistämme suuri osa on paikallisia, alueella jo pitkään toimineita tuttuja ammattilaisia, ja lisäksi olemme vahvistaneet osaamistamme ympäri Suomen tulevilla asiantuntijoilla. Yksi tärkeä arvomme on, että meillä on sellainen työpaikka, ja työyhteisö, jossa viihtyvät kaikki. Työntekijämme saavat joustavasti vaikuttaa omiin työaikoihin ja työoloihin.

Yleis-ja erikoislääkäreiden lisäksi MediEllenissä työskentelee psykoterapeutti, fysioterapeutti, hieroja, vastaava hoitaja, ja kaksi toimistotyöntekijää. Yhteistyökumppaneinamme aina rakennusprojektin suunnitteluvaiheesta yrityksen päivittäiseen toimintaan olemme hyödyntäneet ja hyödynnämme myös jatkossa paikallista osaamista.

Olet lämpimästi tervetullut vastaanotoillemme!

mediellen henkilosto laakari marjo pantti 01 350x525

Marjo Pantti
toimitusjohtaja, MediEllen Oy
LL, erikoislääkäri
Naistentaudit ja synnytykset

Image